0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

[sekstini]

80

[ਅੱਸੀ]

[Asī]

80

[ਅੱਸੀ]

[Asī]

80

[ਅੱਸੀ]

[Asī]

[åtti]

33

[ਤੇਤੀ]

[Tētī]

33

[ਤੇਤੀ]

[Tētī]

33

[ਤੇਤੀ]

[Tētī]

[trettitre]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

[tjue]

69
[ੳਣੱਤਰ]
[Ṇatara]
[sekstini]
80
[ਅੱਸੀ]
[Asī]
[åtti]
33
[ਤੇਤੀ]
[Tētī]
[trettitre]
20
[ਵੀਹ]
[Vīha]
[tjue]