0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

23

[vinte e três]

23

[vinte e três]

23

[vinte e três]

[tjuetre]

85

[oitenta e cinco]

85

[oitenta e cinco]

85

[oitenta e cinco]

[åttifem]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

[trettifire]

79

[setenta e nove]

79

[setenta e nove]

79

[setenta e nove]

[syttini]

23
[vinte e três]
[tjuetre]
85
[oitenta e cinco]
[åttifem]
34
[trinta e quatro]
[trettifire]
79
[setenta e nove]
[syttini]