0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

[førtitre]

46

[štyridsaťšesť]

46

[štyridsaťšesť]

46

[štyridsaťšesť]

[førtiseks]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

[sekstifire]

9

[deväť]

9

[deväť]

9

[deväť]

[ni]

43
[štyridsaťtri]
[førtitre]
46
[štyridsaťšesť]
[førtiseks]
64
[šesťdesiatštyri]
[sekstifire]
9
[deväť]
[ni]