0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

93

[drie en negentig]

93

[drie en negentig]

93

[drie en negentig]

[dziewięćdziesiąt trzy]

20

[twintig]

20

[twintig]

20

[twintig]

[dwadzieścia]

99

[nege en negentig]

99

[nege en negentig]

99

[nege en negentig]

[dziewięćdziesiąt dziewięć]

10

[tien]

10

[tien]

10

[tien]

[dziesięć]

93
[drie en negentig]
[dziewięćdziesiąt trzy]
20
[twintig]
[dwadzieścia]
99
[nege en negentig]
[dziewięćdziesiąt dziewięć]
10
[tien]
[dziesięć]