0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

86

[osmdesát šest]

86

[osmdesát šest]

86

[osmdesát šest]

[osiemdziesiąt sześć]

43

[čtyřicet tři]

43

[čtyřicet tři]

43

[čtyřicet tři]

[czterdzieści trzy]

52

[padesát dva]

52

[padesát dva]

52

[padesát dva]

[pięćdziesiąt dwa]

72

[sedmdesát dva]

72

[sedmdesát dva]

72

[sedmdesát dva]

[siedemdziesiąt dwa]

86
[osmdesát šest]
[osiemdziesiąt sześć]
43
[čtyřicet tři]
[czterdzieści trzy]
52
[padesát dva]
[pięćdziesiąt dwa]
72
[sedmdesát dva]
[siedemdziesiąt dwa]