0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

14

[fourteen]

14

[fourteen]

14

[fourteen]

[czternaście]

75

[seventy-five]

75

[seventy-five]

75

[seventy-five]

[siedemdziesiąt pięć]

56

[fifty-six]

56

[fifty-six]

56

[fifty-six]

[pięćdziesiąt sześć]

72

[seventy-two]

72

[seventy-two]

72

[seventy-two]

[siedemdziesiąt dwa]

14
[fourteen]
[czternaście]
75
[seventy-five]
[siedemdziesiąt pięć]
56
[fifty-six]
[pięćdziesiąt sześć]
72
[seventy-two]
[siedemdziesiąt dwa]