0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

50

[fifty]

50

[fifty]

50

[fifty]

[pięćdziesiąt]

46

[forty-six]

46

[forty-six]

46

[forty-six]

[czterdzieści sześć]

16

[sixteen]

16

[sixteen]

16

[sixteen]

[szesnaście]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

[dziewięćdziesiąt dziewięć]

50
[fifty]
[pięćdziesiąt]
46
[forty-six]
[czterdzieści sześć]
16
[sixteen]
[szesnaście]
99
[ninety-nine]
[dziewięćdziesiąt dziewięć]