0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

45

[forty-five]

45

[forty-five]

45

[forty-five]

[czterdzieści pięć]

29

[twenty-nine]

29

[twenty-nine]

29

[twenty-nine]

[dwadzieścia dziewięć]

53

[fifty-three]

53

[fifty-three]

53

[fifty-three]

[pięćdziesiąt trzy]

54

[fifty-four]

54

[fifty-four]

54

[fifty-four]

[pięćdziesiąt cztery]

45
[forty-five]
[czterdzieści pięć]
29
[twenty-nine]
[dwadzieścia dziewięć]
53
[fifty-three]
[pięćdziesiąt trzy]
54
[fifty-four]
[pięćdziesiąt cztery]