0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

[sześćdziesiąt cztery]

5

[five]

5

[five]

5

[five]

[pięć]

35

[thirty-five]

35

[thirty-five]

35

[thirty-five]

[trzydzieści pięć]

3

[three]

3

[three]

3

[three]

[trzy]

64
[sixty-four]
[sześćdziesiąt cztery]
5
[five]
[pięć]
35
[thirty-five]
[trzydzieści pięć]
3
[three]
[trzy]