0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

5

[five]

5

[five]

5

[five]

[pięć]

49

[forty-nine]

49

[forty-nine]

49

[forty-nine]

[czterdzieści dziewięć]

18

[eighteen]

18

[eighteen]

18

[eighteen]

[osiemnaście]

82

[eighty-two]

82

[eighty-two]

82

[eighty-two]

[osiemdziesiąt dwa]

5
[five]
[pięć]
49
[forty-nine]
[czterdzieści dziewięć]
18
[eighteen]
[osiemnaście]
82
[eighty-two]
[osiemdziesiąt dwa]