0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

60

[sesenta]

60

[sesenta]

60

[sesenta]

[sześćdziesiąt]

45

[cuarenta y cinco]

45

[cuarenta y cinco]

45

[cuarenta y cinco]

[czterdzieści pięć]

1

[uno]

1

[uno]

1

[uno]

[jeden]

13

[trece]

13

[trece]

13

[trece]

[trzynaście]

60
[sesenta]
[sześćdziesiąt]
45
[cuarenta y cinco]
[czterdzieści pięć]
1
[uno]
[jeden]
13
[trece]
[trzynaście]