0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

16

[dieciséis]

16

[dieciséis]

16

[dieciséis]

[szesnaście]

19

[diecinueve]

19

[diecinueve]

19

[diecinueve]

[dziewiętnaście]

24

[veinticuatro]

24

[veinticuatro]

24

[veinticuatro]

[dwadzieścia cztery]

92

[noventa y dos]

92

[noventa y dos]

92

[noventa y dos]

[dziewięćdziesiąt dwa]

16
[dieciséis]
[szesnaście]
19
[diecinueve]
[dziewiętnaście]
24
[veinticuatro]
[dwadzieścia cztery]
92
[noventa y dos]
[dziewięćdziesiąt dwa]