0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

63

[šezdeset i tri]

63

[šezdeset i tri]

63

[šezdeset i tri]

[sześćdziesiąt trzy]

57

[pedeset i sedam]

57

[pedeset i sedam]

57

[pedeset i sedam]

[pięćdziesiąt siedem]

15

[petnaest]

15

[petnaest]

15

[petnaest]

[piętnaście]

81

[osamdeset i jedan]

81

[osamdeset i jedan]

81

[osamdeset i jedan]

[osiemdziesiąt jeden]

63
[šezdeset i tri]
[sześćdziesiąt trzy]
57
[pedeset i sedam]
[pięćdziesiąt siedem]
15
[petnaest]
[piętnaście]
81
[osamdeset i jedan]
[osiemdziesiąt jeden]