0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

[dziewięćdziesiąt trzy]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

[czterdzieści jeden]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

[pięćdziesiąt pięć]

20

[ოცი]

[otsi]

20

[ოცი]

[otsi]

20

[ოცი]

[otsi]

[dwadzieścia]

93
[ოთხმოცდაცამეტი]
[otkhmotsdatsamet'i]
[dziewięćdziesiąt trzy]
41
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]
[czterdzieści jeden]
55
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
[pięćdziesiąt pięć]
20
[ოცი]
[otsi]
[dwadzieścia]