0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

[dziewięćdziesiąt osiem]

39

[ოცდაცხრამეტი]

[otsdatskhramet'i]

39

[ოცდაცხრამეტი]

[otsdatskhramet'i]

39

[ოცდაცხრამეტი]

[otsdatskhramet'i]

[trzydzieści dziewięć]

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

[dwadzieścia siedem]

29

[ოცდაცხრა]

[otsdatskhra]

29

[ოცდაცხრა]

[otsdatskhra]

29

[ოცდაცხრა]

[otsdatskhra]

[dwadzieścia dziewięć]

98
[ოთხმოცდათვრამეტი]
[otkhmotsdatvramet'i]
[dziewięćdziesiąt osiem]
39
[ოცდაცხრამეტი]
[otsdatskhramet'i]
[trzydzieści dziewięć]
27
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
[dwadzieścia siedem]
29
[ოცდაცხრა]
[otsdatskhra]
[dwadzieścia dziewięć]