0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

4

[ოთხი]

[otkhi]

4

[ოთხი]

[otkhi]

4

[ოთხი]

[otkhi]

[cztery]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

[pięćdziesiąt pięć]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

[siedemdziesiąt jeden]

69

[სამოცდაცხრა]

[samotsdatskhra]

69

[სამოცდაცხრა]

[samotsdatskhra]

69

[სამოცდაცხრა]

[samotsdatskhra]

[sześćdziesiąt dziewięć]

4
[ოთხი]
[otkhi]
[cztery]
55
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
[pięćdziesiąt pięć]
71
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
[siedemdziesiąt jeden]
69
[სამოცდაცხრა]
[samotsdatskhra]
[sześćdziesiąt dziewięć]