0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

93

[deviņdesmit trīs]

93

[deviņdesmit trīs]

93

[deviņdesmit trīs]

[dziewięćdziesiąt trzy]

95

[deviņdesmit pieci]

95

[deviņdesmit pieci]

95

[deviņdesmit pieci]

[dziewięćdziesiąt pięć]

12

[divpadsmit]

12

[divpadsmit]

12

[divpadsmit]

[dwanaście]

68

[sešdesmit astoņi]

68

[sešdesmit astoņi]

68

[sešdesmit astoņi]

[sześćdziesiąt osiem]

93
[deviņdesmit trīs]
[dziewięćdziesiąt trzy]
95
[deviņdesmit pieci]
[dziewięćdziesiąt pięć]
12
[divpadsmit]
[dwanaście]
68
[sešdesmit astoņi]
[sześćdziesiąt osiem]