0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

80

[astoņdesmit]

80

[astoņdesmit]

80

[astoņdesmit]

[osiemdziesiąt]

7

[septiņi]

7

[septiņi]

7

[septiņi]

[siedem]

9

[deviņi]

9

[deviņi]

9

[deviņi]

[dziewięć]

50

[piecdesmit]

50

[piecdesmit]

50

[piecdesmit]

[pięćdziesiąt]

80
[astoņdesmit]
[osiemdziesiąt]
7
[septiņi]
[siedem]
9
[deviņi]
[dziewięć]
50
[piecdesmit]
[pięćdziesiąt]