0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

[siedemdziesiąt sześć]

63

[sekstitre]

63

[sekstitre]

63

[sekstitre]

[sześćdziesiąt trzy]

60

[seksti]

60

[seksti]

60

[seksti]

[sześćdziesiąt]

85

[åttifem]

85

[åttifem]

85

[åttifem]

[osiemdziesiąt pięć]

76
[syttiseks]
[siedemdziesiąt sześć]
63
[sekstitre]
[sześćdziesiąt trzy]
60
[seksti]
[sześćdziesiąt]
85
[åttifem]
[osiemdziesiąt pięć]