0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

28

[vinte e oito]

28

[vinte e oito]

28

[vinte e oito]

[dwadzieścia osiem]

26

[vinte e seis]

26

[vinte e seis]

26

[vinte e seis]

[dwadzieścia sześć]

35

[trinta e cinco]

35

[trinta e cinco]

35

[trinta e cinco]

[trzydzieści pięć]

42

[quarenta e dois]

42

[quarenta e dois]

42

[quarenta e dois]

[czterdzieści dwa]

28
[vinte e oito]
[dwadzieścia osiem]
26
[vinte e seis]
[dwadzieścia sześć]
35
[trinta e cinco]
[trzydzieści pięć]
42
[quarenta e dois]
[czterdzieści dwa]