0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

28

[vinte e oito]

28

[vinte e oito]

28

[vinte e oito]

[dwadzieścia osiem]

85

[oitenta e cinco]

85

[oitenta e cinco]

85

[oitenta e cinco]

[osiemdziesiąt pięć]

39

[trinta e nove]

39

[trinta e nove]

39

[trinta e nove]

[trzydzieści dziewięć]

75

[setenta e cinco]

75

[setenta e cinco]

75

[setenta e cinco]

[siedemdziesiąt pięć]

28
[vinte e oito]
[dwadzieścia osiem]
85
[oitenta e cinco]
[osiemdziesiąt pięć]
39
[trinta e nove]
[trzydzieści dziewięć]
75
[setenta e cinco]
[siedemdziesiąt pięć]