0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

24

[douăzeci şi patru]

24

[douăzeci şi patru]

24

[douăzeci şi patru]

[dwadzieścia cztery]

67

[şaizeci şi şapte]

67

[şaizeci şi şapte]

67

[şaizeci şi şapte]

[sześćdziesiąt siedem]

79

[şaptezeci şi nouă]

79

[şaptezeci şi nouă]

79

[şaptezeci şi nouă]

[siedemdziesiąt dziewięć]

22

[douăzeci şi doi]

22

[douăzeci şi doi]

22

[douăzeci şi doi]

[dwadzieścia dwa]

24
[douăzeci şi patru]
[dwadzieścia cztery]
67
[şaizeci şi şapte]
[sześćdziesiąt siedem]
79
[şaptezeci şi nouă]
[siedemdziesiąt dziewięć]
22
[douăzeci şi doi]
[dwadzieścia dwa]