0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

39

[treizeci şi nouă]

39

[treizeci şi nouă]

39

[treizeci şi nouă]

[trzydzieści dziewięć]

18

[optsprezece]

18

[optsprezece]

18

[optsprezece]

[osiemnaście]

4

[patru]

4

[patru]

4

[patru]

[cztery]

74

[şaptezeci şi patru]

74

[şaptezeci şi patru]

74

[şaptezeci şi patru]

[siedemdziesiąt cztery]

39
[treizeci şi nouă]
[trzydzieści dziewięć]
18
[optsprezece]
[osiemnaście]
4
[patru]
[cztery]
74
[şaptezeci şi patru]
[siedemdziesiąt cztery]