0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

93

[nouăzeci şi trei]

93

[nouăzeci şi trei]

93

[nouăzeci şi trei]

[dziewięćdziesiąt trzy]

98

[nouăzeci şi opt]

98

[nouăzeci şi opt]

98

[nouăzeci şi opt]

[dziewięćdziesiąt osiem]

55

[cincizeci şi cinci]

55

[cincizeci şi cinci]

55

[cincizeci şi cinci]

[pięćdziesiąt pięć]

50

[cincizeci]

50

[cincizeci]

50

[cincizeci]

[pięćdziesiąt]

93
[nouăzeci şi trei]
[dziewięćdziesiąt trzy]
98
[nouăzeci şi opt]
[dziewięćdziesiąt osiem]
55
[cincizeci şi cinci]
[pięćdziesiąt pięć]
50
[cincizeci]
[pięćdziesiąt]