0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

49

[štyridsaťdeväť]

49

[štyridsaťdeväť]

49

[štyridsaťdeväť]

[czterdzieści dziewięć]

94

[deväťdesiatštyri]

94

[deväťdesiatštyri]

94

[deväťdesiatštyri]

[dziewięćdziesiąt cztery]

35

[tridsaťpäť]

35

[tridsaťpäť]

35

[tridsaťpäť]

[trzydzieści pięć]

38

[tridsaťosem]

38

[tridsaťosem]

38

[tridsaťosem]

[trzydzieści osiem]

49
[štyridsaťdeväť]
[czterdzieści dziewięć]
94
[deväťdesiatštyri]
[dziewięćdziesiąt cztery]
35
[tridsaťpäť]
[trzydzieści pięć]
38
[tridsaťosem]
[trzydzieści osiem]