0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

93

[nёntёdhjetёetre]

93

[nёntёdhjetёetre]

93

[nёntёdhjetёetre]

[dziewięćdziesiąt trzy]

41

[dyzetenjё]

41

[dyzetenjё]

41

[dyzetenjё]

[czterdzieści jeden]

23

[njёzetetre]

23

[njёzetetre]

23

[njёzetetre]

[dwadzieścia trzy]

77

[shtatёdhjetёeshtatё]

77

[shtatёdhjetёeshtatё]

77

[shtatёdhjetёeshtatё]

[siedemdziesiąt siedem]

93
[nёntёdhjetёetre]
[dziewięćdziesiąt trzy]
41
[dyzetenjё]
[czterdzieści jeden]
23
[njёzetetre]
[dwadzieścia trzy]
77
[shtatёdhjetёeshtatё]
[siedemdziesiąt siedem]