0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

83

[åttiotre]

83

[åttiotre]

83

[åttiotre]

[osiemdziesiąt trzy]

18

[arton]

18

[arton]

18

[arton]

[osiemnaście]

81

[åttoiett]

81

[åttoiett]

81

[åttoiett]

[osiemdziesiąt jeden]

97

[nittiosju]

97

[nittiosju]

97

[nittiosju]

[dziewięćdziesiąt siedem]

83
[åttiotre]
[osiemdziesiąt trzy]
18
[arton]
[osiemnaście]
81
[åttoiett]
[osiemdziesiąt jeden]
97
[nittiosju]
[dziewięćdziesiąt siedem]