0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

100

[hundra]

100

[hundra]

100

[hundra]

[sto]

83

[åttiotre]

83

[åttiotre]

83

[åttiotre]

[osiemdziesiąt trzy]

70

[sjuttio]

70

[sjuttio]

70

[sjuttio]

[siedemdziesiąt]

77

[sjuttiosju]

77

[sjuttiosju]

77

[sjuttiosju]

[siedemdziesiąt siedem]

100
[hundra]
[sto]
83
[åttiotre]
[osiemdziesiąt trzy]
70
[sjuttio]
[siedemdziesiąt]
77
[sjuttiosju]
[siedemdziesiąt siedem]