0

0

Teste de audição. Ouve a voz primeiro:   

38

[tiga puluh delapan]

38

[tiga puluh delapan]

38

[tiga puluh delapan]

[trinta e oito]

95

[sembilan puluh lima]

95

[sembilan puluh lima]

95

[sembilan puluh lima]

[noventa e cinco]

61

[enam puluh satu]

61

[enam puluh satu]

61

[enam puluh satu]

[sessenta e um]

11

[sebelas]

11

[sebelas]

11

[sebelas]

[onze]

38
[tiga puluh delapan]
[trinta e oito]
95
[sembilan puluh lima]
[noventa e cinco]
61
[enam puluh satu]
[sessenta e um]
11
[sebelas]
[onze]