0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

74

[vier en sewentig]

74

[vier en sewentig]

74

[vier en sewentig]

[štiriinsedemdeset]

40

[veertig]

40

[veertig]

40

[veertig]

[štirideset]

53

[drie en vyftig]

53

[drie en vyftig]

53

[drie en vyftig]

[triinpetdeset]

88

[agt en tagtig]

88

[agt en tagtig]

88

[agt en tagtig]

[oseminosemdeset]

74
[vier en sewentig]
[štiriinsedemdeset]
40
[veertig]
[štirideset]
53
[drie en vyftig]
[triinpetdeset]
88
[agt en tagtig]
[oseminosemdeset]