0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

45

[quaranta-cinc]

45

[quaranta-cinc]

45

[quaranta-cinc]

[petinštirideset]

68

[seixanta-vuit]

68

[seixanta-vuit]

68

[seixanta-vuit]

[oseminšestdeset]

64

[seixanta-quatre]

64

[seixanta-quatre]

64

[seixanta-quatre]

[štiriinšestdeset]

81

[vuitanta-u]

81

[vuitanta-u]

81

[vuitanta-u]

[enainosemdeset]

45
[quaranta-cinc]
[petinštirideset]
68
[seixanta-vuit]
[oseminšestdeset]
64
[seixanta-quatre]
[štiriinšestdeset]
81
[vuitanta-u]
[enainosemdeset]