0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

35

[třicet pět]

35

[třicet pět]

35

[třicet pět]

[petintrideset]

27

[dvacet sedm]

27

[dvacet sedm]

27

[dvacet sedm]

[sedemindvajset]

24

[dvacet čtyři]

24

[dvacet čtyři]

24

[dvacet čtyři]

[štiriindvajset]

11

[jedenáct]

11

[jedenáct]

11

[jedenáct]

[enajst]

35
[třicet pět]
[petintrideset]
27
[dvacet sedm]
[sedemindvajset]
24
[dvacet čtyři]
[štiriindvajset]
11
[jedenáct]
[enajst]