0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

45

[forty-five]

45

[forty-five]

45

[forty-five]

[petinštirideset]

12

[twelve]

12

[twelve]

12

[twelve]

[dvanajst]

79

[seventy-nine]

79

[seventy-nine]

79

[seventy-nine]

[devetinsedemdeset]

6

[six]

6

[six]

6

[six]

[šest]

45
[forty-five]
[petinštirideset]
12
[twelve]
[dvanajst]
79
[seventy-nine]
[devetinsedemdeset]
6
[six]
[šest]