0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

61

[enam puluh satu]

61

[enam puluh satu]

61

[enam puluh satu]

[enainšestdeset]

3

[tiga]

3

[tiga]

3

[tiga]

[tri]

10

[sepuluh]

10

[sepuluh]

10

[sepuluh]

[deset]

8

[delapan]

8

[delapan]

8

[delapan]

[osem]

61
[enam puluh satu]
[enainšestdeset]
3
[tiga]
[tri]
10
[sepuluh]
[deset]
8
[delapan]
[osem]