0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

20

[venti]

20

[venti]

20

[venti]

[dvajset]

43

[quarantatré]

43

[quarantatré]

43

[quarantatré]

[triinštirideset]

80

[ottanta]

80

[ottanta]

80

[ottanta]

[osemdeset]

52

[cinquantadue]

52

[cinquantadue]

52

[cinquantadue]

[dvainpetdeset]

20
[venti]
[dvajset]
43
[quarantatré]
[triinštirideset]
80
[ottanta]
[osemdeset]
52
[cinquantadue]
[dvainpetdeset]