0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

78

[syttiåtte]

78

[syttiåtte]

78

[syttiåtte]

[oseminsedemdeset]

84

[åttifire]

84

[åttifire]

84

[åttifire]

[štiriinosemdeset]

87

[åttisju]

87

[åttisju]

87

[åttisju]

[sedeminosemdeset]

39

[trettini]

39

[trettini]

39

[trettini]

[devetintrideset]

78
[syttiåtte]
[oseminsedemdeset]
84
[åttifire]
[štiriinosemdeset]
87
[åttisju]
[sedeminosemdeset]
39
[trettini]
[devetintrideset]