0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

93

[nouăzeci şi trei]

93

[nouăzeci şi trei]

93

[nouăzeci şi trei]

[triindevetdeset]

52

[cincizeci şi doi]

52

[cincizeci şi doi]

52

[cincizeci şi doi]

[dvainpetdeset]

42

[patruzeci şi doi]

42

[patruzeci şi doi]

42

[patruzeci şi doi]

[dvainštirideset]

79

[şaptezeci şi nouă]

79

[şaptezeci şi nouă]

79

[şaptezeci şi nouă]

[devetinsedemdeset]

93
[nouăzeci şi trei]
[triindevetdeset]
52
[cincizeci şi doi]
[dvainpetdeset]
42
[patruzeci şi doi]
[dvainštirideset]
79
[şaptezeci şi nouă]
[devetinsedemdeset]