0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

45

[štyridsaťpäť]

45

[štyridsaťpäť]

45

[štyridsaťpäť]

[petinštirideset]

14

[štrnásť]

14

[štrnásť]

14

[štrnásť]

[štirinajst]

15

[pätnásť]

15

[pätnásť]

15

[pätnásť]

[petnajst]

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

[triinštirideset]

45
[štyridsaťpäť]
[petinštirideset]
14
[štrnásť]
[štirinajst]
15
[pätnásť]
[petnajst]
43
[štyridsaťtri]
[triinštirideset]