0

0

Test poslušanja. Najprej poslušajte glas:   

25

[yirmi beş]

25

[yirmi beş]

25

[yirmi beş]

[petindvajset]

53

[elli üç]

53

[elli üç]

53

[elli üç]

[triinpetdeset]

43

[kırk üç]

43

[kırk üç]

43

[kırk üç]

[triinštirideset]

73

[yetmiş üç]

73

[yetmiş üç]

73

[yetmiş üç]

[triinsedemdeset]

25
[yirmi beş]
[petindvajset]
53
[elli üç]
[triinpetdeset]
43
[kırk üç]
[triinštirideset]
73
[yetmiş üç]
[triinsedemdeset]