0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

59

[шъэныкъорэ бгъурэ]

[shjenykorje bgurje]

59

[шъэныкъорэ бгъурэ]

[shjenykorje bgurje]

59

[шъэныкъорэ бгъурэ]

[shjenykorje bgurje]

[pesёdhjetёenёntё]

47

[тIокIитIурэ блырэ]

[tIokIitIurje blyrje]

47

[тIокIитIурэ блырэ]

[tIokIitIurje blyrje]

47

[тIокIитIурэ блырэ]

[tIokIitIurje blyrje]

[dyzetёeshtatё]

82

[тIокIиплIырэ тIурэ]

[tIokIiplIyrje tIurje]

82

[тIокIиплIырэ тIурэ]

[tIokIiplIyrje tIurje]

82

[тIокIиплIырэ тIурэ]

[tIokIiplIyrje tIurje]

[tetёdhjetёedy]

96

[тIокIиплIырэ пшIыкIухырэ]

[tIokIiplIyrje pshIykIuhyrje]

96

[тIокIиплIырэ пшIыкIухырэ]

[tIokIiplIyrje pshIykIuhyrje]

96

[тIокIиплIырэ пшIыкIухырэ]

[tIokIiplIyrje pshIykIuhyrje]

[nёntёdhjetёegjashtё]

59
[шъэныкъорэ бгъурэ]
[shjenykorje bgurje]
[pesёdhjetёenёntё]
47
[тIокIитIурэ блырэ]
[tIokIitIurje blyrje]
[dyzetёeshtatё]
82
[тIокIиплIырэ тIурэ]
[tIokIiplIyrje tIurje]
[tetёdhjetёedy]
96
[тIокIиплIырэ пшIыкIухырэ]
[tIokIiplIyrje pshIykIuhyrje]
[nёntёdhjetёegjashtё]