0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

42

[сорак два]

[sorak dva]

42

[сорак два]

[sorak dva]

42

[сорак два]

[sorak dva]

[dyzetёedy]

28

[дваццаць восем]

[dvatstsats’ vosem]

28

[дваццаць восем]

[dvatstsats’ vosem]

28

[дваццаць восем]

[dvatstsats’ vosem]

[njёzetetetё]

36

[трыццаць шэсць]

[trytstsats’ shests’]

36

[трыццаць шэсць]

[trytstsats’ shests’]

36

[трыццаць шэсць]

[trytstsats’ shests’]

[tridhjetёegjashtё]

14

[чатырнаццаць]

[chatyrnatstsats’]

14

[чатырнаццаць]

[chatyrnatstsats’]

14

[чатырнаццаць]

[chatyrnatstsats’]

[katёrmbёdhjetё]

42
[сорак два]
[sorak dva]
[dyzetёedy]
28
[дваццаць восем]
[dvatstsats’ vosem]
[njёzetetetё]
36
[трыццаць шэсць]
[trytstsats’ shests’]
[tridhjetёegjashtё]
14
[чатырнаццаць]
[chatyrnatstsats’]
[katёrmbёdhjetё]