0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

[সাত]

[sāta]

[সাত]

[sāta]

[সাত]

[sāta]

[shtatё]

[দুই]

[du'i]

[দুই]

[du'i]

[দুই]

[du'i]

[dy]

৩৪

[চৌঁত্রিশ]

[Caum̐triśa]

৩৪

[চৌঁত্রিশ]

[Caum̐triśa]

৩৪

[চৌঁত্রিশ]

[Caum̐triśa]

[tridhjetёekatёr]

[নয়]

[naẏa]

[নয়]

[naẏa]

[নয়]

[naẏa]

[nёntё]


[সাত]
[sāta]
[shtatё]

[দুই]
[du'i]
[dy]
৩৪
[চৌঁত্রিশ]
[Caum̐triśa]
[tridhjetёekatёr]

[নয়]
[naẏa]
[nёntё]