0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

26

[dvadeset i šest]

26

[dvadeset i šest]

26

[dvadeset i šest]

[njёzetegjashtё]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

[pesёdhjetёetetё]

92

[devedeset i dva]

92

[devedeset i dva]

92

[devedeset i dva]

[nёntёdhjetёedy]

21

[dvadeset i jedan]

21

[dvadeset i jedan]

21

[dvadeset i jedan]

[njёzetenjё]

26
[dvadeset i šest]
[njёzetegjashtё]
58
[pedeset i osam]
[pesёdhjetёetetё]
92
[devedeset i dva]
[nёntёdhjetёedy]
21
[dvadeset i jedan]
[njёzetenjё]