0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

35

[trideset i pet]

35

[trideset i pet]

35

[trideset i pet]

[tridhjetёepesё]

21

[dvadeset i jedan]

21

[dvadeset i jedan]

21

[dvadeset i jedan]

[njёzetenjё]

86

[osamdeset i šest]

86

[osamdeset i šest]

86

[osamdeset i šest]

[tetёdhjetёegjashtё]

1

[jedan]

1

[jedan]

1

[jedan]

[njё]

35
[trideset i pet]
[tridhjetёepesё]
21
[dvadeset i jedan]
[njёzetenjё]
86
[osamdeset i šest]
[tetёdhjetёegjashtё]
1
[jedan]
[njё]