0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

83

[vuitanta-tres]

83

[vuitanta-tres]

83

[vuitanta-tres]

[tetёdhjetёetre]

12

[dotze]

12

[dotze]

12

[dotze]

[dymbёdhjetё]

89

[vuitanta-nou]

89

[vuitanta-nou]

89

[vuitanta-nou]

[tetёdhjetёenёntё]

2

[dos] / [dues]

2

[dos] / [dues]

2

[dos] / [dues]

[dy]

83
[vuitanta-tres]
[tetёdhjetёetre]
12
[dotze]
[dymbёdhjetё]
89
[vuitanta-nou]
[tetёdhjetёenёntё]
2
[dos] / [dues]
[dy]