0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

71

[sedmdesát jedna]

71

[sedmdesát jedna]

71

[sedmdesát jedna]

[shtatёdhjetёenjё]

47

[čtyřicet sedm]

47

[čtyřicet sedm]

47

[čtyřicet sedm]

[dyzetёeshtatё]

3

[tři]

3

[tři]

3

[tři]

[tre]

88

[osmdesát osm]

88

[osmdesát osm]

88

[osmdesát osm]

[tetёdhjetёetetё]

71
[sedmdesát jedna]
[shtatёdhjetёenjё]
47
[čtyřicet sedm]
[dyzetёeshtatё]
3
[tři]
[tre]
88
[osmdesát osm]
[tetёdhjetёetetё]