0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

28

[otteogtyve]

28

[otteogtyve]

28

[otteogtyve]

[njёzetetetё]

6

[seks]

6

[seks]

6

[seks]

[gjashtё]

2

[to]

2

[to]

2

[to]

[dy]

99

[nioghalvfems]

99

[nioghalvfems]

99

[nioghalvfems]

[nёntёdhjetёenёntё]

28
[otteogtyve]
[njёzetetetё]
6
[seks]
[gjashtё]
2
[to]
[dy]
99
[nioghalvfems]
[nёntёdhjetёenёntё]