0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

41

[einundvierzig]

41

[einundvierzig]

41

[einundvierzig]

[dyzetenjё]

92

[zweiundneunzig]

92

[zweiundneunzig]

92

[zweiundneunzig]

[nёntёdhjetёedy]

72

[zweiundsiebzig]

72

[zweiundsiebzig]

72

[zweiundsiebzig]

[shtatёdhjetёedy]

27

[siebenundzwanzig]

27

[siebenundzwanzig]

27

[siebenundzwanzig]

[njёzeteshtatё]

41
[einundvierzig]
[dyzetenjё]
92
[zweiundneunzig]
[nёntёdhjetёedy]
72
[zweiundsiebzig]
[shtatёdhjetёedy]
27
[siebenundzwanzig]
[njёzeteshtatё]