0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

89

[eighty-nine]

89

[eighty-nine]

89

[eighty-nine]

[tetёdhjetёenёntё]

31

[thirty-one]

31

[thirty-one]

31

[thirty-one]

[tridhjetёenjё]

50

[fifty]

50

[fifty]

50

[fifty]

[pesёdhjetё]

51

[fifty-one]

51

[fifty-one]

51

[fifty-one]

[pesёdhjetёenjё]

89
[eighty-nine]
[tetёdhjetёenёntё]
31
[thirty-one]
[tridhjetёenjё]
50
[fifty]
[pesёdhjetё]
51
[fifty-one]
[pesёdhjetёenjё]