0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

51

[fifty-one]

51

[fifty-one]

51

[fifty-one]

[pesёdhjetёenjё]

69

[sixty-nine]

69

[sixty-nine]

69

[sixty-nine]

[gjashtёdhjetёenёntё]

23

[twenty-three]

23

[twenty-three]

23

[twenty-three]

[njёzetetre]

17

[seventeen]

17

[seventeen]

17

[seventeen]

[shtatёmbёdhjetё]

51
[fifty-one]
[pesёdhjetёenjё]
69
[sixty-nine]
[gjashtёdhjetёenёntё]
23
[twenty-three]
[njёzetetre]
17
[seventeen]
[shtatёmbёdhjetё]