0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

48

[kvardek ok]

48

[kvardek ok]

48

[kvardek ok]

[dyzetёetetё]

90

[naŭdek]

90

[naŭdek]

90

[naŭdek]

[nёntёdhjetё]

24

[dudek kvar]

24

[dudek kvar]

24

[dudek kvar]

[njёzetekatёr]

5

[kvin]

5

[kvin]

5

[kvin]

[pesё]

48
[kvardek ok]
[dyzetёetetё]
90
[naŭdek]
[nёntёdhjetё]
24
[dudek kvar]
[njёzetekatёr]
5
[kvin]
[pesё]