0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

11

[üksteist]

11

[üksteist]

11

[üksteist]

[njёmbёdhjetё]

82

[kaheksakümmend kaks]

82

[kaheksakümmend kaks]

82

[kaheksakümmend kaks]

[tetёdhjetёedy]

67

[kuuskümmend seitse]

67

[kuuskümmend seitse]

67

[kuuskümmend seitse]

[gjashtёdhjetёeshtatё]

55

[viiskümmend viis]

55

[viiskümmend viis]

55

[viiskümmend viis]

[pesёdhjetёepesё]

11
[üksteist]
[njёmbёdhjetё]
82
[kaheksakümmend kaks]
[tetёdhjetёedy]
67
[kuuskümmend seitse]
[gjashtёdhjetёeshtatё]
55
[viiskümmend viis]
[pesёdhjetёepesё]