0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

‫12

[دوازده]‬

[davâz-dah]

‫12

[دوازده]‬

[davâz-dah]

‫12

[دوازده]‬

[davâz-dah]

[dymbёdhjetё]

‫21

[بیست و یک]‬

[bist-o-yek]

‫21

[بیست و یک]‬

[bist-o-yek]

‫21

[بیست و یک]‬

[bist-o-yek]

[njёzetenjё]

‫31

[سی و یک]‬

[see-o-yek]

‫31

[سی و یک]‬

[see-o-yek]

‫31

[سی و یک]‬

[see-o-yek]

[tridhjetёenjё]

‫19

[نوزده]‬

[nuz-dah]

‫19

[نوزده]‬

[nuz-dah]

‫19

[نوزده]‬

[nuz-dah]

[nёntёmbёdhjetё]

‫12
[دوازده]‬
[davâz-dah]
[dymbёdhjetё]
‫21
[بیست و یک]‬
[bist-o-yek]
[njёzetenjё]
‫31
[سی و یک]‬
[see-o-yek]
[tridhjetёenjё]
‫19
[نوزده]‬
[nuz-dah]
[nёntёmbёdhjetё]