0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

39

[kolmekymmentäyhdeksän]

39

[kolmekymmentäyhdeksän]

39

[kolmekymmentäyhdeksän]

[tridhjetёenёntё]

14

[neljätoista]

14

[neljätoista]

14

[neljätoista]

[katёrmbёdhjetё]

23

[kaksikymmentäkolme]

23

[kaksikymmentäkolme]

23

[kaksikymmentäkolme]

[njёzetetre]

52

[viisikymmentäkaksi]

52

[viisikymmentäkaksi]

52

[viisikymmentäkaksi]

[pesёdhjetёedy]

39
[kolmekymmentäyhdeksän]
[tridhjetёenёntё]
14
[neljätoista]
[katёrmbёdhjetё]
23
[kaksikymmentäkolme]
[njёzetetre]
52
[viisikymmentäkaksi]
[pesёdhjetёedy]