0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

67

[kuusikymmentäseitsemän]

67

[kuusikymmentäseitsemän]

67

[kuusikymmentäseitsemän]

[gjashtёdhjetёeshtatё]

43

[neljäkymmentäkolme]

43

[neljäkymmentäkolme]

43

[neljäkymmentäkolme]

[dyzetёetre]

68

[kuusikymmentäkahdeksan]

68

[kuusikymmentäkahdeksan]

68

[kuusikymmentäkahdeksan]

[gjashtёdhjetёetetё]

55

[viisikymmentäviisi]

55

[viisikymmentäviisi]

55

[viisikymmentäviisi]

[pesёdhjetёepesё]

67
[kuusikymmentäseitsemän]
[gjashtёdhjetёeshtatё]
43
[neljäkymmentäkolme]
[dyzetёetre]
68
[kuusikymmentäkahdeksan]
[gjashtёdhjetёetetё]
55
[viisikymmentäviisi]
[pesёdhjetёepesё]