0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

37

[trente-sept]

37

[trente-sept]

37

[trente-sept]

[tridhjetёeshtatё]

66

[soixante-six]

66

[soixante-six]

66

[soixante-six]

[gjashtёdhjetёegjashtё]

34

[trente-quatre]

34

[trente-quatre]

34

[trente-quatre]

[tridhjetёekatёr]

33

[trente-trois]

33

[trente-trois]

33

[trente-trois]

[tridhjetёetre]

37
[trente-sept]
[tridhjetёeshtatё]
66
[soixante-six]
[gjashtёdhjetёegjashtё]
34
[trente-quatre]
[tridhjetёekatёr]
33
[trente-trois]
[tridhjetёetre]