0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

‫20

[עשרים]‬

[essrim]

‫20

[עשרים]‬

[essrim]

‫20

[עשרים]‬

[essrim]

[njёzet]

‫54

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]

‫54

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]

‫54

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]

[pesёdhjetёekatёr]

‫18

[שמונה עשרה]‬

[shmoneh essreh]

‫18

[שמונה עשרה]‬

[shmoneh essreh]

‫18

[שמונה עשרה]‬

[shmoneh essreh]

[tetёmbёdhjetё]

‫29

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

‫29

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

‫29

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

[njёzetenёntё]

‫20
[עשרים]‬
[essrim]
[njёzet]
‫54
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]
[pesёdhjetёekatёr]
‫18
[שמונה עשרה]‬
[shmoneh essreh]
[tetёmbёdhjetё]
‫29
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
[njёzetenёntё]