0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

‫30

[שלושים]‬

[shloshim]

‫30

[שלושים]‬

[shloshim]

‫30

[שלושים]‬

[shloshim]

[tridhjetё]

‫31

[שלושים ואחת]‬

[shlossim w'axat]

‫31

[שלושים ואחת]‬

[shlossim w'axat]

‫31

[שלושים ואחת]‬

[shlossim w'axat]

[tridhjetёenjё]

‫58

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]

‫58

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]

‫58

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]

[pesёdhjetёetetё]

‫89

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

‫89

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

‫89

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

[tetёdhjetёenёntё]

‫30
[שלושים]‬
[shloshim]
[tridhjetё]
‫31
[שלושים ואחת]‬
[shlossim w'axat]
[tridhjetёenjё]
‫58
[חמישים ושמונה]‬
[xamishim ushmoneh]
[pesёdhjetёetetё]
‫89
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
[tetёdhjetёenёntё]