0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

२०

[बीस]

[bees]

२०

[बीस]

[bees]

२०

[बीस]

[bees]

[njёzet]

५६

[छप्पन]

[chhappan]

५६

[छप्पन]

[chhappan]

५६

[छप्पन]

[chhappan]

[pesёdhjetёegjashtё]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

[nёntёdhjetёeshtatё]

२७

[सत्ताईस]

[sattaees]

२७

[सत्ताईस]

[sattaees]

२७

[सत्ताईस]

[sattaees]

[njёzeteshtatё]

२०
[बीस]
[bees]
[njёzet]
५६
[छप्पन]
[chhappan]
[pesёdhjetёegjashtё]
९७
[सत्तानवे]
[sattaanave]
[nёntёdhjetёeshtatё]
२७
[सत्ताईस]
[sattaees]
[njёzeteshtatё]