0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

64

[enam puluh empat]

64

[enam puluh empat]

64

[enam puluh empat]

[gjashtёdhjetёekatёr]

98

[sembilan puluh delapan]

98

[sembilan puluh delapan]

98

[sembilan puluh delapan]

[nёntёdhjetёetetё]

47

[empat puluh tujuh]

47

[empat puluh tujuh]

47

[empat puluh tujuh]

[dyzetёeshtatё]

37

[tiga puluh tujuh]

37

[tiga puluh tujuh]

37

[tiga puluh tujuh]

[tridhjetёeshtatё]

64
[enam puluh empat]
[gjashtёdhjetёekatёr]
98
[sembilan puluh delapan]
[nёntёdhjetёetetё]
47
[empat puluh tujuh]
[dyzetёeshtatё]
37
[tiga puluh tujuh]
[tridhjetёeshtatё]