0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

32

[trentadue]

32

[trentadue]

32

[trentadue]

[tridhjetёedy]

19

[diciannove]

19

[diciannove]

19

[diciannove]

[nёntёmbёdhjetё]

81

[ottantuno]

81

[ottantuno]

81

[ottantuno]

[tetёdhjetёenjё]

39

[trentanove]

39

[trentanove]

39

[trentanove]

[tridhjetёenёntё]

32
[trentadue]
[tridhjetёedy]
19
[diciannove]
[nёntёmbёdhjetё]
81
[ottantuno]
[tetёdhjetёenjё]
39
[trentanove]
[tridhjetёenёntё]