0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

25

[二十五]

[Nijūgo]

25

[二十五]

[Nijūgo]

25

[二十五]

[Nijūgo]

[njёzetepesё]

26

[二十六]

[Nijūroku]

26

[二十六]

[Nijūroku]

26

[二十六]

[Nijūroku]

[njёzetegjashtё]

73

[七十三]

[Nanajūsan]

73

[七十三]

[Nanajūsan]

73

[七十三]

[Nanajūsan]

[shtatёdhjetёetre]

9

[九]

[Kyū]

9

[九]

[Kyū]

9

[九]

[Kyū]

[nёntё]

25
[二十五]
[Nijūgo]
[njёzetepesё]
26
[二十六]
[Nijūroku]
[njёzetegjashtё]
73
[七十三]
[Nanajūsan]
[shtatёdhjetёetre]
9
[九]
[Kyū]
[nёntё]