0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

100

[百]

[Hyaku]

100

[百]

[Hyaku]

100

[百]

[Hyaku]

[njёqind]

55

[五十五]

[Gojūgo]

55

[五十五]

[Gojūgo]

55

[五十五]

[Gojūgo]

[pesёdhjetёepesё]

32

[三十二]

[Sanjūni]

32

[三十二]

[Sanjūni]

32

[三十二]

[Sanjūni]

[tridhjetёedy]

79

[七十九]

[nana jū kyū]

79

[七十九]

[nana jū kyū]

79

[七十九]

[nana jū kyū]

[shtatёdhjetёenёntё]

100
[百]
[Hyaku]
[njёqind]
55
[五十五]
[Gojūgo]
[pesёdhjetёepesё]
32
[三十二]
[Sanjūni]
[tridhjetёedy]
79
[七十九]
[nana jū kyū]
[shtatёdhjetёenёntё]