0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

[tetёdhjetёeshtatё]

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

[dyzetёeshtatё]

7

[შვიდი]

[shvidi]

7

[შვიდი]

[shvidi]

7

[შვიდი]

[shvidi]

[shtatё]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

[shtatёdhjetё]

87
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
[tetёdhjetёeshtatё]
47
[ორმოცდაშვიდი]
[ormotsdashvidi]
[dyzetёeshtatё]
7
[შვიდი]
[shvidi]
[shtatё]
70
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
[shtatёdhjetё]